Транскрипция L’oiseau - Zaz

Жё конэ ле брюм(э) клер Ля нэж(э) блёнж э ле матэ(н) дивер Жё вудрэ т(ё) рэтрувэ Лё льевр бля(н) кон […]

Транскрипция Je veux - ZAZ

Донэмуа (ю)н сюит а Риц жё на(н) в(ё) па Дэ бижу д(ё) ше Шанэль жё на(н) в(ё) па Донэмуа (ю)н […]