Транскрипция OMG - Arash

oу май гад клаб из пэкт, ай рэп зэ рэп. ˈлейдиз ар ин хир фрам франт ту бэк энд зей […]

Транскрипция Sen Sevda misin - Buray

Умут йок, бир ишык йок гёзлеринде, Бен хала беклееним олсун Атеш йок сыджаклык йок эллеринде Бен янарым ашкын саголсун Сен […]