Транскрипция Toxic - BoyWithUke

ол май френдз э ˈтоксик ол эмˈбишэнлэс, соу руд энд ˈолуэйз ˈнегэтив ай нид нью френдз бэт итс нот зэт […]

Транскрипция The Look - Roxette

1-2-3-4 ˈуокин лайк э мэн, ˈхитин лайк э ˈхэмэ, шиз э ˈджувинайл скэм. ˈневэ уэз э ˈкуитэ, ˈтейсти лайк э […]