Транскрипция Sen Sevda misin - Buray

Умут йок, бир ишык йок гёзлеринде, Бен хала беклееним олсун Атеш йок сыджаклык йок эллеринде Бен янарым ашкын саголсун Сен […]

Транскрипция Istersen - Buray

зини кайбеттийим дсйгулара Бир гюлюшле кавушмакмыш ашк Сана анлатылан хер масала Биле биле алданмакмыш ашк Ансызын умутсузлук елкен ачып узаклашынджа […]