Транскрипция Alive - Sia

ай уоз бон ин э ˈсандэстом ай гру ап ˌоувэˈнайт ай плейд эˈлоун айм ˈплейин он май оун ай сэˈвайвд […]

Транскрипция My Love - Sia

май лав, лив ёˈселф биˈхайнд, бит инˈсайд ми, лив ю блайнд. май лав, ю хэв фaунд пис. ю уё ˈсёчин […]

Транскрипция I’m in here - Sia

Айм ин хир, кэн ˈенибэди си ми? Кэн ˈенибэди хелп? Айм ин хир, э ˈпризэнэр ав ˈхистэри, Кэн ˈенибэди хелп? […]