Транскрипция Mama - Dalida

Кванд ма поупéэ грандира е фойкс кв’элле те рессембле Мама, эт ноус зеронс трèс хойройкс энзембле Оуй е ме рефойс, […]

Транскрипция J’attendrai - Dalida

Жата(н)дрэ Лё жур э ля нюи Жата(н)дрэ тужур То(н) рэтур Жата(н)дрэ Кар люазо ки са(н)фюи Вье(н) шерше любли Да(н) сон […]