Текст песни Cypis — Gdzie jest biały węgorz ? (Zejście) русскими буквами

Транскрипция

Тылько едно в глове мам,
Коксу пенць грам, одлецець сам
В краинен запомненя.
В глове мысли мам,
кеды сконьчи сен тен стан,
Гды юж не бенден сам,
Бо вьедзе бялы венгож.

Тылько едно в глове мам,
Коксу пенць грам, одлецець сам
В краинен запомненя.
В глове мысли мам,
кеды сконьчи сен тен стан,
Гды юж не бенден сам,
Бо вьедзе бялы венгож.

Я пердоле але мам зьязд,
Не хвытам гвязд,
як клода леже.
Не вежен, цо сен дзее?
Як кура з глоду пее,
Як вильколак до ксенжица,
В глове дзюры як улица
пшед твоён хатон.
Розпущам сен як батон,
Ктуры лежи на бляце,
Зейсьце ест як не вцёнгаце.
Браце курва рый ми кшиви,
В глове бурдель як в ТV.
Мне не дзиви таки стан,
Брак товару, в мыслях цьпам.
Раде дам альбо не дам,
Вшистко курва з хаты спшедам.
В суме мам юж пшеебане,
Вшистко еднак ест спшедане.
Я пердоле, саме длуги,
Киноль як у Табалюги.
Дзень други без валеня,
Гдзе ест вонж, бяла хемя?
Ебане зейсьце так выканьча,
Як бы в хуя дзябла цен шараньча.

Тылько едно в глове мам,
Коксу пенць грам, одлецець сам
В краинен запомненя.
В глове мысли мам,
кеды сконьчи сен тен стан,
Гды юж не бенден сам,
Бо вьедзе бялы венгож.

Хемя парты, хце на нарты,
До дилера, а не в Альпы.
О жеш курва, хыба фикнен,
як в нохаля ниц не псикнен.
Так бардзо хце дотыкаць гвязд,
але ниц з тего, бо мам зьязд.
Тотальне курва мега зейсьце,
А мажи ми сен смока вейсьце.
Маш хайсы? Ци теж залегам?
Но то хуй, дзись юж не бегам.
Хце мець копа як пантера,
в крехен не ма у дилера.
Юж не, на певно не,
Хыба смерць розклада мне.
Ниц не пшелкнен, мам дреще.
Курва маць иле еще,
Бендзе трвал тен стан?
Снил ми сен коксу vан
И херы грам так для смаку,
хце сен возиць в Цадильляцу.
Мыслями по знаёмых бегам,
Леч каждему цось залегам,
Одпада опцья пожички,
бо пшицинам як ножички.

Тылько едно в глове мам,
Коксу пенць грам, одлецець сам
В краинен запомненя.
В глове мысли мам,
кеды сконьчи сен тен стан,
Гды юж не бенден сам,
Бо вьедзе бялы венгож.

Сыф як на Дисцоvэры,
Хце выстшелиць як з гиверы,
Хце херы и инне баеры.
В носе пустка слыхаць шмеры.
Маце нумер до Гаргамеля ?
Може у него в котле ест хера ?
Вем глупоты пердоле,
Але не ма ниц на столе,
А кешени ебана пустка.
Пшидалабы сен в тотка шустка,
Альбо хоцяж якась чвурка,
И бым лецял як яскулка.
Як Пщулка Мая,
До уха спевалабы ми Кая.
То сон яя, но не вежен,
Выгенты лежен як здехле звежен.
Горончка в курвен сен насиля,
Похаратаны як дупа факира,
Як зьдзира выментолёны
Лежен курва розпалёны.
Хей Йохны хцялбым посыпаць,
И на лонце як крулик брыкаць,
Але цалы час тен зьязд,
Усыхам як вырваны хваст.

Тылько едно в глове мам,
Коксу пенць грам, одлецець сам
В краинен запомненя.
В глове мысли мам,
кеды сконьчи сен тен стан,
Гды юж не бенден сам,
Бо вьедзе бялы венгож.

(Оценок: 10, Рейтинг: 4,60)
Загрузка...

Оригинал

Tylko jedno w głowie mam,
Koksu pięć gram, odlecieć sam
W krainę zapomnienia.
W głowie myśli mam,
kiedy skończy się ten stan,
Gdy już nie będę sam,
Bo wjedzie biały węgorz.

Tylko jedno w głowie mam,
Koksu pięć gram, odlecieć sam
W krainę zapomnienia.
W głowie myśli mam,
kiedy skończy się ten stan,
Gdy już nie będę sam,
Bo wjedzie biały węgorz.

Ja pierdole ale mam zjazd,
Nie chwytam gwiazd,
jak kłoda leże.
Nie wierzę, co się dzieje?
Jak kura z głodu pieje,
Jak wilkołak do księżyca,
W głowie dziury jak ulica
przed twoją chatą.
Rozpuszczam się jak baton,
Który leży na blacie,
Zejście jest jak nie wciągacie.
Bracie kurwa ryj mi krzywi,
W głowie burdel jak w TV.
Mnie nie dziwi taki stan,
Brak towaru, w myślach ćpam.
Rade dam albo nie dam,
Wszystko kurwa z chaty sprzedam.
W sumie mam już przejebane,
Wszystko jednak jest sprzedane.
Ja pierdole, same długi,
Kinol jak u Tabalugi.
Dzień drugi bez walenia,
Gdzie jest wąż, biała chemia?
Jebane zejście tak wykańcza,
Jak by w chuja dziabła cię szarańcza.

Tylko jedno w głowie mam,
Koksu pięć gram, odlecieć sam
W krainę zapomnienia.
W głowie myśli mam,
kiedy skończy się ten stan,
Gdy już nie będę sam,
Bo wjedzie biały węgorz.

Chemia party, chce na narty,
Do dilera, a nie w Alpy.
O żesz kurwa, chyba fiknę,
jak w nochala nic nie psiknę.
Tak bardzo chce dotykać gwiazd,
ale nic z tego, bo mam zjazd.
Totalne kurwa mega zejście,
A marzy mi się smoka wejście.
Masz hajsy? Ci też zalegam?
No to chuj, dziś już nie biegam.
Chce mieć kopa jak pantera,
w krechę nie ma u dilera.
Już nie, na pewno nie,
Chyba śmierć rozkłada mnie.
Nic nie przełknę, mam dreszcze.
Kurwa mać ile jeszcze,
Będzie trwał ten stan?
Śnił mi się koksu van
I hery gram tak dla smaku,
chce się wozić w Cadillacu.
Myślami po znajomych biegam,
Lecz każdemu coś zalegam,
Odpada opcja pożyczki,
bo przycinam jak nożyczki.

Tylko jedno w głowie mam,
Koksu pięć gram, odlecieć sam
W krainę zapomnienia.
W głowie myśli mam,
kiedy skończy się ten stan,
Gdy już nie będę sam,
Bo wjedzie biały węgorz.

Syf jak na Discovery,
Chce wystrzelić jak z giwery,
Chce hery i inne bajery.
W nosie pustka słychać szmery.
Macie numer do Gargamela ?
Może u niego w kotle jest hera ?
Wiem głupoty pierdole,
Ale nie ma nic na stole,
A kieszeni jebana pustka.
Przydałaby się w totka szóstka,
Albo chociaż jakaś czwórka,
I bym leciał jak jaskółka.
Jak Pszczółka Maja,
Do ucha śpiewałaby mi Kaja.
To są jaja, no nie wierzę,
Wygięty leżę jak zdechłe zwierzę.
Gorączka w kurwę się nasila,
Poharatany jak dupa fakira,
Jak ździra wymiętolony
Leżę kurwa rozpalony.
Hej Johny chciałbym posypać,
I na łące jak królik brykać,
Ale cały czas ten zjazd,
Usycham jak wyrwany chwast.

Tylko jedno w głowie mam,
Koksu pięć gram, odlecieć sam
W krainę zapomnienia.
W głowie myśli mam,
kiedy skończy się ten stan,
Gdy już nie będę sam,
Bo wjedzie biały węgorz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *