Транскрипция Bir Daha - Zeynep Bastık

Замансызлыктан хич коркма Гюзел шейлер гелсин аклына Севги не дие сорсалар Ашкы бана анлатсалар инанмам бир дакка Дурмам сонунда хер […]