Транскрипция Silk - Wolf Alice

юэр брод ˈшoулдэрз, май уэт терз юр эˈлайв энд айм стил хир сам хэф ˈхьюмэн ˈкричэр син кэн ю брин […]