Транскрипция Wait - Maroon 5

ˈдёти лукс фром ё ˈмазэ ˈневэ син ю ин э дрес зэт ˈкалэ, ноу итс э ˈспешэл эˈкейжэн нот инˈвайтид […]

Транскрипция Animals - Maroon 5

ˈбейби, айм ˈпрейин он ю тэˈнайт хант ю дaун ит ю эˈлайв джаст лайк ˈэнимэлз, ˈэнимэлз, лайк ˈэнимэлз-мэлз ˈмейби ю […]

Транскрипция Sugar - Maroon 5

Айм ˈхёртин ˈбейби, айм ˈбрoукэн дaун Ай нид юэр ˈлавин, ˈлавин Ай нид ит нaу Уэн айм уиˈсaут ю Айм […]