Транскрипция So long - MALFA

ай дoунт ˈивин нoу зэ тайм уэн ай со ю ˈбейби уэн ай тук май ˈсингэл чэнс уиз май харт […]

Транскрипция So Long - MALFA

[Куплет 1, MALFA]: ай дoунт ˈивин нoу зэ тайм уэн ай со ю ˈбейби уэн ай тук май ˈсингэл чэнс […]