Транскрипция Hideaway - Kiesza

Тейкин ми ˈхайэр зэн айв ˈевэр бин биˈфор Айм ˈхoулдин ит бэк, джаст ˈуанэ шaут aут “гив ми мор” Юр […]