Транскрипция DNA - Kendrick Lamar

ай гот, ай гот, ай гот, ай гот ˈлойэлти, гот ˈройэлти инˈсайд май ди-ен-ей кэˈкейн ˈкуотэ пис, гот уор энд […]

Транскрипция HUMBLE - Kendrick Lamar

Ayy, ай риˈмембэр ˈсёрэп ˈсэндуичиз энд крайм эˈлaуэнсиз фиˈнес э nigga уиз сам ˈкaунтэрˌфитс бат нaу айм ˈкaунтин зис ˈпармэˌзан […]