Транскрипция Take me to church - Hozier

Май ˈлавёрз гат хюмэр, Шиз зэ ˈгигэл эт э ˈфьюнэрэл Нoуз ˈевриˌбадиз дисэˈпрувэл Ай ˈшудэв ˈуёршэпт хёр ˈсунэр Иф зэ […]