Транскрипция Amazing You - Han Dong Geun

кырим катхын чиби мво пёльгогессоё оны косидын кыдэга иттамён кыге кыримиджё питнанын харуга мво пёльгогессоё оттон харудон кыдэ хамккерамён мвога […]