Транскрипция Let it Die - Ellie Goulding

ˈхеˌдлайтс ˈфлэшин, кoулд айз нoу юэр ˈбулэтс флай сру зэ найт ˈбрoукэн дорз ˈфалин, энд хoуˈтел флорз ай уаз ˈневэр […]