Транскрипция Body Moves - DNCE

сайд бай сайд ˈуокин хоум, ˈстамблин хоум, ˈгетин ˈкьюэриэс уотс он ё майнд? коз уотс он майнз э ˈдёти майнд […]