Транскрипция Karma - CircusP

айв лост май майнд зэ скайз а ˈкрэшин эˈрaунд ми айм лефт биˈхайнд смоук эбˈскьюэз ол зэт ай кэн си […]