Транскрипция Bad - Christopher

ай доунт ˈуонэ би эˈназэ хим, зэт шит с ˈоувэ ˈфайнэли ю фaунд ёˈселф э френд, энд ю ран им […]