Транскрипция Disfruto - Carla Morrison

Ме компласе амарте дисфруто акарисиарте и понерте а дормир эс эскалофрианте тенерте де френте асерте сонрейр дария куалькиэр коса пор […]