Транскрипция Gezegen - Bengü

Быктым бу ялнызлыклардан, Себепсиз хаксызлыклардан, Сорунлу айрылыклардан. Герексиз чекип гитмекле, Дерт устюне дерт биндирмекле, Кырылмыш калп хырсызлардан. Не инанджым калды […]