Транскрипция Hodri Meydan - Bengü

Хич алышма ойле гюле гюле Сенин олмадым Кайболушта бёйле гиде геле Бени булмадын Дёнде бак ве сор о юрейине Кач […]

Транскрипция Gezegen - Bengü

Быктым бу ялнызлыклардан, Себепсиз хаксызлыклардан, Сорунлу айрылыклардан. Герексиз чекип гитмекле, Дерт устюне дерт биндирмекле, Кырылмыш калп хырсызлардан. Не инанджым калды […]