Транскрипция Play - Alan Walker

уи юзд ту хайд ˈандэр зэ ˈкавэрз ˌсерэˈнейд ич ˈазэр уиз ˈкерлэс ˈмелэдиз ˈсамсин ˈберид дип инˈсайд ас зэ ˈмейджэр […]

Транскрипция Lily - Alan Walker

ˈлили уаз э ˈлитэл гёрл эˈфрейд ав зэ биг, уайд уёрлд ши гру ап уиˈзин хёр ˈкэсэл уолз нaу энд […]