Текст песни Ceza — Türk Marşı русскими буквами

Транскрипция

Я бир оне гел, я бир гери гит
Я да бана бырак хади, бу насыл бир беат?
Бир гюн кралсын, бир гюн варсын
Бир гюн йоксун, базен ток

Бу насыл бир гюн, бу ени бир гюн
Ве де бана неше веребиледжек бир гюн
Хер гюн текрар догдум
Базен согудум качтым кендимден

Бирден фазла йоруджу олур
Дертлер артар соруну булун
Кимлер чёзмюш ки бу соруну?
Бизлер булсак да бу сорую

Гёремийоруз, чёземийоруз
Бир илери ики гери юрюйоруз хеп
Кимлер гелмиш гечмиш
Сырлар вар хеп хич чёзюлемеен

Дюнден калмыш не вар аджаба
Чок тебриклер булуп алана
Там бир япбоз хаят аджымаз
Йоктур диен буну насыл гёремез?

Таби гёремез, бакамады хич
Кафасыны чевирип о ере гёмер хеп
Бирден фазла бундан варса
Артык яндык хеп

Инсанлар, инсанлыктан чыкмыш базен гёрдюм герчектен
Сен йок заннетсен де герчек бёйле хер ерде
Хайкырсан, инлетсен де асла дуймаз хич кимсе
Хеп анлатсан, заннетмем бен дуйсун кимсе бир ерде

Пери бени нерелере гётюрюйор веремедим ара биле
Бана буну гетирийор гери гери гидийорум арада бир
Сыкылынджа адым атамадым ара тара хади бени гелип ал

Дере тепе кошуйорум ара сыра сыкылып
Элиме де бир калем алып ашыйорум тепе дере
Дели гиби юрюйорум гедже гедже капа чене
Хади буну хедже хедже эдип гелип ал

Нейи билемедик аджаба ве нейи гёремемедик адым атамадык элимизе де не гечмиш
Нерелере гелемедик аджаба ве нерелери гёремедик ве янына варамадык хич

Бири бана десин хади бунун сону нерелере варыр нейин сону буну бана соруйорсун
Ама дерин дюшюненин кюлю калыр гери мери гери калан эрир дейирмени чевирмели ми?

Хади бир де буну баша алып окуялым я да буну боша коюп окуталым, бу не файда?
Хеле бир де йолу кесенлере бир йол ачын, аты биле ярым адым илериде юрюйор

Куту гиби долу кафа бени дели эдийор ве сону биле биле гери адым атамадыгымыз
Учурума гидийорсак аман узак олун гери дурун ясак олан шейлер чок олур

(Оцените песню)
Загрузка...

Оригинал

Ya bir öne gel, ya bir geri git
Ya da bana bırak hadi, bu nasıl bir beat?
Bir gün kralsın, bir gün varsın
Bir gün yoksun, bazen tok

Bu nasıl bir gün, bu yeni bir gün
Ve de bana neşe verebilecek bir gün
Her gün tekrar doğdum
Bazen soğudum kaçtım kendimden

Birden fazla yorucu olur
Dertler artar sorunu bulun
Kimler çözmüş ki bu sorunu?
Bizler bulsak da bu soruyu

Göremiyoruz, çözemiyoruz
Bir ileri iki geri yürüyoruz hep
Kimler gelmiş geçmiş
Sırlar var hep hiç çözülemeyen

Dünden kalmış ne var acaba
Çok tebrikler bulup alana
Tam bir yapboz hayat acımaz
Yoktur diyen bunu nasıl göremez?

Tabi göremez, bakamadı hiç
Kafasını çevirip o yere gömer hep
Birden fazla bundan varsa
Artık yandık hep

İnsanlar, insanlıktan çıkmış bazen gördüm gerçekten
Sen yok zannetsen de gerçek böyle her yerde
Haykırsan, inletsen de asla duymaz hiç kimse
Hep anlatsan, zannetmem ben duysun kimse bir yerde

Peri beni nerelere götürüyor veremedim ara bile
Bana bunu getiriyor geri geri gidiyorum arada bir
Sıkılınca adım atamadım ara tara hadi beni gelip al

Dere tepe koşuyorum ara sıra sıkılıp
Elime de bir kalem alıp aşıyorum tepe dere
Deli gibi yürüyorum gece gece kapa çene
Hadi bunu hece hece edip gelip al

Neyi bilemedik acaba ve neyi görememedik adım atamadık elimize de ne geçmiş
Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç

Biri bana desin hadi bunun sonu nerelere varır neyin sonu bunu bana soruyorsun
Ama derin düşünenin külü kalır geri meri geri kalan erir değirmeni çevirmeli mi?

Hadi bir de bunu başa alıp okuyalım ya da bunu boşa koyup okutalım, bu ne fayda?
Hele bir de yolu kesenlere bir yol açın, atı bile yarım adım ileride yürüyor

Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor ve sonu bile bile geri adım atamadığımız
Uçuruma gidiyorsak aman uzak olun geri durun yasak olan şeyler çok olur

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *