Транскрипция Scream - Usher

ˈашэ, ˈбейби йеэ, уи дид ит эˈген энд зис тайм ˈаймэ мейк ю скрим ˈашэ! йеэ, мэн… ай си ю […]

Транскрипция Baby don’t cry - Exo

доунт ˈхезитейт эˈназэ ˈминит плиз тейк эˈуэй май хат йес, зэ ˈшапэ зэ ˈбетэ, зэ найт зэт ˈивэн зэ мун […]

Транскрипция My Love - Sia

май лав, лив ёˈселф биˈхайнд, бит инˈсайд ми, лив ю блайнд. май лав, ю хэв фaунд пис. ю уё ˈсёчин […]