Транскрипция Rejoice - U2

итс ˈфалин итс ˈфалин энд ˈaутˈсайд зэ ˈбилдинз ар ˈтамбэлин дaун энд инˈсайд э чайлд ан зэ грaунд сез хид […]

Транскрипция One - U2

уан из ит ˈгетин ˈбетэр ор ду ю фил зэ сейм уил ит мейк ит ˈизиэр ан ю нaу ю […]