Транскрипция Oh Cecilia - The Vamps

сиˈсильэ, юр ˈбрейкин май харт юр ˈшейкин май ˈканфэдэнс ˈдейли пут юэр хэндз ап юр сэˈрaундэд зэ хoул лав син […]