Транскрипция Kiss Kiss - Tarkan, Mustafa Sandal

Такмис колуна элин адамини Бени орта еримден чатлатийор Аизинда сакизи сисирип сисирип Арсиз арсиз патлатийор Биз бёйле ми гёрдюк бабамиздан […]

Транскрипция Kedi Gibi - TARKAN

Гел вур там он икиден Ойле бир гел ки бир анда ойнасын ер еринден Гел сенсиз анламы йок Не чок […]

Транскрипция Pare Pare - TARKAN

Хала дюн гиби хатырларым хер аныны аныларын Бираз хырчыным бу юзден бираз хюзюнлюдюр хеп бир яным Хала сызлар ичин ичин […]

Транскрипция Dudu - Tarkan

Агламадан айрылык олмаз,хатыралар услу дурмаз Каланлар гидени гёнлюнде ташыр,ашк севене юк олмаз Биз бёйле билир бёйле яшарыз Оо оо ооо […]

Транскрипция Öp - Tarkan

Айнада бакыштыгым Бу ени бен, бен мийим Кендимле таныштыгым? Дюнюмле бугюнюм Джан джийер кузу сармасы Геч олду темиз олду Гечмишимин […]

Транскрипция Kuzu Kuzu - Tarkan

Бак! Кырылды колум канадым Олмады, тутунамадым Зор! Йоклугун чок зор Алышамадым Вур, вур бу акылсыз башы Дуварлара Ташлара вур севабына […]

Транскрипция Bu Gece - Tarkan

Бу гедже эх эх эх эх Бу гедже эх эх эх эх Сенинле сон геджемиз бу Бу сон севисмемиз белки […]