Транскрипция Hadise - Sıfır Tolerans

Хер шей бурада битти Топарлан гидийорсун Замана быракмадым Техлике арз эдийорсун Сучюстю тёвбелер Калбе агыр дарбелер Илахи севгилим Сен кими […]