Транскрипция Dansöz - Serdar Ortaç

Итираф, эдийорум сана итираф. Башлады ярали ашклара тадилат. Масумум, дышарыдан даха масумум, Маалесеф, бунун ичин сана меджбурум. Юксек учан кушун, […]

Транскрипция Gamzelim - Serdar Ortac

Озюне, сёзюне, сана доямыйорум Капылдым селине тутунамыйорум Сарылып белине шёйле ятамыйорум Феналаштым хади гел Хади бени бир сарывер Танры о […]