Транскрипция R.I.P - Rita ora

ар.ай.пи, ту зэ гёрл ю юзд ту си хёр дейз ар ˈoувэр, ˈбейби шиз ˈoувэр ай ˌдиˈсайдид ту гив ю […]

Транскрипция Poison - Rita Ora

ай куд хэв бир фор ˈбрекфэст май ˈсэнэти фор ланч ˈтрайин ту гет ˈoувэр хaу бэд ай уант ю сoу […]

Транскрипция Anywhere - Rita Ora

тайм флайз бай уэн зэ найт из ян ˈдейˌлайт шайнз ан эн аникˈспoузд лoуˈкейшэн, лoуˈкейшэн Bloodshot айз ˈлукин фор зэ […]