Транскрипция Human - Rag'n'Bone Man

айм ˈoунли ˈхьюмэн айм ˈoунли, айм ˈoунли айм ˈoунли ˈхьюмэн, ˈхьюмэн ˈмейби айм ˈфулиш ˈмейби айм блайнд ˈсинкин ай кэн […]