Транскрипция Via con me - Paolo Conte

Виа, виа, вьени виа ди куи, ньенте пиу’ ти лега а куэсти луоги, неанке куэсти фьори аццурри… виа, виа, неаке […]