Транскрипция Isyankar - Mustafa Sandal

Истерсен даглар даглар Еринден ойнар ойнар Сабырсыз калбим бир тек Ашкына исьянкар Коркма яклаш, хислеринле Санки бир адым аттыгыны билмез […]

Транскрипция Tutamas - Mustafa Sandal

Бу аксам олюрюм бени кимсе тутамаз Сен биле тутамазсýн йýлдýзлар тутамаз Бир учурум гиби дюсерим гёзлеринден Гёзлерин бени тутамаз Дюслеринде […]