Транскрипция Fikra - Mustafa Sandal

Рухуму саллаиан салıнкак бомбош шимди Çок бош шимди, санки теркедилди Дерин дерин бакıшларıн ен сон делилди Хеп ен сон делилди […]

Транскрипция Kiss Kiss - Tarkan, Mustafa Sandal

Такмис колуна элин адамини Бени орта еримден чатлатийор Аизинда сакизи сисирип сисирип Арсиз арсиз патлатийор Биз бёйле ми гёрдюк бабамиздан […]

Транскрипция Mod - Mustafa Sandal

Би кере кырылдым би даха курулма Бозулду дёкюлдю ичиме ичиме Нелер яшаттын, джанымы якты чок Йине де узюлме Олур да […]

Транскрипция Ben olsaydim - Mustafa Sandal

Сени якаламак ичин ишык хызында бакыйорум Гёзлерини качырма каршында бурдайим Даха ийи танымак ичин дудагыны окуйорум Сакын сёзюню битирме бюю […]

Транскрипция Isyankar - Mustafa Sandal

Истерсен даглар даглар Еринден ойнар ойнар Сабырсыз калбим бир тек Ашкына исьянкар Коркма яклаш, хислеринле Санки бир адым аттыгыны билмез […]

Транскрипция Tutamas - Mustafa Sandal

Бу аксам олюрюм бени кимсе тутамаз Сен биле тутамазсýн йýлдýзлар тутамаз Бир учурум гиби дюсерим гёзлеринден Гёзлерин бени тутамаз Дюслеринде […]