Транскрипция Real Love - Massari

гёрл, гёрл айм ˈгoуэн ˈутэ май майнд энд ˈивин зoу ай дoунт ˈрили нoу ю ай ˈмастив бин ˈранин ˈутэ […]