Транскрипция NIEMAND - FOURCE

Вет е ног ди аллерерсте кер дат вей Де хеле нахт хилден Эн деден ват ве вилден Вет е, зондер […]