Транскрипция Farketmeden - Fikret kızılok

Сусамыш суларын акышы гиби Чаресиз гёзлерин бакышы гиби Капынын ансызын чалышы гиби Акребин атеште янышы гиби Вазгечип узактан сенин янында […]