Транскрипция Çilek Kokusu - Esin İris

Сенин дуварларын кадар беним канатларым вар Дик йокушларын кадар су кайдыракларым вар Чилек кокан хаяллерим гюнешли гюнлерим вар Бак гёрюндюйю […]