Транскрипция Dudak - Edis

Татлым гюзелсин де Коркак бир халин вар Дердим бираз уйку Сонрасы рюялар Хайир анламадым нейин хавасы бу Балкандан биле согук […]