Транскрипция Autumn Leaves - Ed Sheeran

эˈназэ дей, эˈназэ лайф ˈпасиз бай джаст лайк майн итс нот ˈкомпликейтид эˈназэ майнд, эˈназэ соул эˈназэ ˈбоди ту гроу […]

Транскрипция Dive - Ed Sheeran

ˈмейби ай кейм ан ту строн ˈмейби ай ˈуэйтэд ту лон ˈмейби ай плейд май кардз рон oу джаст э […]

Транскрипция Perfect -

ай фaунд э лав фор ми ˈдарлин, джаст дайв райт ин энд ˈфалoу май лид уэл, ай фaунд э гёрл, […]