Транскрипция Skeletons - Dihaj

ˈстэндин ин э ˈмирэ лейн ˈуандэрин уот ту ду эˈназэ дей энд ˈгрэвитиз гот, гот эˈназэ хоулд ов ми ай […]