Транскрипция Da, mama - Delia

Еу ну акчепт джометрия ин юбире Трьюнги ин драгосте, плимбари пе о ата субтире Си ну ми-е фрика са кад, […]