Транскрипция Runaway - Bon Jovi

он зэ стрит уээ ю лив гёлз ток эˈбaут зеэ ˈсоушэл лайвз зеэ мейд ов ˈлипстик, ˈплэстик энд пейнт, э […]