Транскрипция Hey Brother - Avicii

хей ˈбразэ! зеэз эн ˈендлис роуд ту ˌридисˈкавэ хей ˈсистэ! ноу зэ ˈуотэз суит бат блад из ˈсикэ оу, иф […]

Транскрипция The Nights - Avicii

уанс эˈпан э ˈянгэр йир уэн ол ˈaуэр ˈшэˌдoуз ˌдисэˈпирд зи ˈэнэмэлз инˈсайд кейм aут ту плей хей, уэнт фейс […]