Транскрипция Chiquitita - Abba

Чикутита, тел ми уотс рон юэр инˈчейнд бай ёр оун ˈсороу ин ёр айз зеэр из ноу хоуп фо тэˈмороу […]

Транскрипция Fernando - ABBA

кэн ю хир зэ драмз фэрˈнэндoу? ай риˈмембэр лон эˈгoу эˈназэр ˈстари найт лайк зис ин зэ firelight фэрˈнэндoу ю […]

Транскрипция Tropical loveland - ABBA

Кам ту май ˈлавлэнд Уандэр эˈлон ˈбьютэфэл ˈгардэнз фул ав ˈфлaуёрз энд сонз Кам ту зэ ˈсанˌшайн, ˈбичэз энд зэ […]