Транскрипция Tropical loveland - ABBA

Кам ту май ˈлавлэнд Уандэр эˈлон ˈбьютэфэл ˈгардэнз фул ав ˈфлaуёрз энд сонз Кам ту зэ ˈсанˌшайн, ˈбичэз энд зэ […]