Транскрипция Kiss - Serebro

ай стил риˈмембэ зэ тайм ˈбиин эˈлайв ай ˈчериш зэ ˈмоумэнт зэт ˈпейнтид май хат энд ол ю а ˈсейин […]